Verkopen

Het verkopen van uw woning met PR Housing Makelaars; uw makelaar in Den Haag

Bij de verkoop van een woning komt vaak meer kijken dan wat u in eerste instantie verwacht. Naast een goede voorbereiding, inschatting van de verkoop waarde en uw woning op gepaste wijze presenteren, kunt u er op rekenen ook nog wat tijd te moeten besteden aan het verzamelen en invullen van een aantal documenten. Bij PR Housing Makelaars bent u in goede handen. Wij zullen u zoveel mogelijk proberen te ontzorgen en, indien mogelijk, deze zaken zo veel mogelijk uit handen te nemen.

Onze werkwijze

Allereerst worden de afspraken die we maken vastgelegd in een “overeenkomst tot dienstverlening”. Deze afspraken gaan over de courtage, de hoogte van de vraagprijs, de presentatie en alle andere zaken die eventueel nodig zijn.

Voor de courtage (makelaarsprovisie) wordt er gerekend met een vast percentage van de uiteindelijke verkoopsom. De courtage wordt as aan het eind van de opdracht betaald. U heeft vooraf dus geen kosten.

Als de overeenkomst tot dienstverlening is getekend, starten wij met de voorbereidingen van het verkoopproces. Wij zullen u eerst vragen een aantal vragenlijsten met betrekking tot de woning, eventuele financiering, V.V.E. en energie prestatie in te vullen. Er zijn twee vragenlijsten die wij u zullen toesturen:

Vragenlijst 1

Deze bestaat uit een A en een B deel. Hierin wordt gesproken over de huidige financiering en of deze kan worden afgelost bij de verkoop van de woning. Indien dit niet het geval is, moeten wij dat als makelaar weten. Er is dan toestemming nodig van de hypotheekverstrekker om de woning te mogen verkopen. De informatie in vragenlijst A is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derden. Vragenlijst deel B is bedoeld als informatie voor de kopers. Het is goed hier bijzonderheden te vermelden over de woning zoals een eventueel ouderdomsclausule, recente verbouwingen of de aanwezigheid van asbest. Beide vragenlijsten zijn uitgebreid en vergen wat van uw tijd. Deze zijn echter wel belangrijk.

Vragenlijst 2

In de tweede vragenlijst kan worden aangegeven welke roerende zaken achterblijven, kunnen worden overgenomen of meegaan. Bij roerende zaken kan gedacht worden aan zaken die niet nagelvast aan de woning vastzitten, zoals bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, zonwering etc. Over roerende zaken opgenomen in de koopsom is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Roerende zaken zijn natuurlijk een stukje onderhandelingsruimte. Het is wel goed om te bedenken dat als de koper die prachtige kastenwand niet wil overnemen, je verplicht bent deze te verwijderen.

Foto’s

Een belangrijk onderdeel bij de verkoop is de presentatie van de woning. Een koper maakt immers zijn eerste selectie gebaseerd op de foto’s en informatie die hij/zij ziet op Funda. We maken daarom gebruik van professionele video en fotografie. Behalve standaard foto’s kunnen ook 360 graden foto’s en high end video’s worden gemaakt. Een goede presentatie op Funda is ook essentieel om er voor te zorgen dat de woning hoog in de zoekresultaten komt. Bij PR Housing makelaars zullen wij u de diverse presentatie mogelijkheden uitleggen en adviseren welke het beste bij uw type woning en budget passen.

Inmeten en plattegronden

Om de gewenste kwaliteit te borgen is sinds 2010 het gebruik van de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen verplicht. In de meeste gevallen wordt de woning opgemeten en worden aan de hand van deze metingen ook direct de plattegronden gemaakt. Deze plattegronden hebben we onder andere nodig voor Funda en wordt gedeeld met een potentiële koper.

Energielabel

Het is inmiddels wettelijke verplichting om uw woning over te dragen met een energie label of energieprestatiecertificaat. Uiteraard kunnen wij u assisteren bij het verkrijgen daarvan.

Aanmelding op de PR Housing Makelaars website en op Funda

Nadat de woning media klaar is gemaakt en wij de beschrijving van de woning hebben gemaakt, verschijnt de woning op onze website en op Funda. U krijgt een persoonlijke inlogcode, zodat u het gehele verkoopverloop op de voet kunt volgen. U kunt zien hoeveel mensen de woning virtueel bekijken en bijvoorbeeld de woning bewaren. Zeer interessante informatie. Wij kunnen de woning, in overleg met u, ook promoten via onze sociale media kanalen zoals Instagram.

De bezichtigingen

En dan volgen uiteraard de bezichtigingen. Het moment waar we allemaal op gewacht hebben. Zorg er wel voor dat de woning netjes en opgeruimd is want u krijgt maar één kans voor een eerste indruk bij de koper. We proberen de bezichtigingen in overleg met U zoveel mogelijk op één dag te plannen, uiteraard met inachtneming van de COVID-19 maatregelen wanneer deze van toepassing zijn.

Het biedingsproces

Er zijn in principe twee mogelijkheden:

1. U stelt een datum als deadline voor het ontvangen van de biedingen. Geïnteresseerde kopers dienen dan voor die datum hun (beste) bieding te doen en u maakt een keuze welke bieding het beste bij u als verkoper past. Wij begeleiden u in het beslissing proces maar de uiteindelijk beslissing ligt bij u als verkoper.

Een belangrijke rol in de beslissing zijn voor u uiteraard de koopsom alsmede hun voorwaarden (eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum, roerende zaken e.d.).

2. U stelt geen uiterste biedingsdatum en wacht af wat voor biedingen er binnen komen. U maakt dan zelf tussentijds, bij voldoende interesse, de keuze met welke koper u verder wilt en het beste bij u vind passen.

Belangrijk om te weten is dat de verkoper het “recht van gunning” heeft. Die bepaalt aan wie er wordt verkocht en onder welke voorwaarden. Want het gaat vaak niet alleen om geld. Als bijvoorbeeld een koper een lager bod heeft dan de hoogste bieder maar binnen een week kan aanvaarden en betalen, kan dat voor u een overweging zijn voor deze koper te kiezen.

Tekenen van de koopovereenkomst

Een koop is in vrijwel alle gevallen pas rechtsgeldig als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. Het is dus zaak dat de koopovereenkomst snel door beide partijen wordt getekend. PR Housing Makelaars draagt zorg voor een snelle opmaak en ondertekening van de koopovereenkomst. Hierin worden tevens alle nodige clausules en voorwaarden die voor uw woning van toepassing zijn toegevoegd.

De taxatie

In de meeste gevallen maakt een koper een voorbehoud omtrent het verkrijgen van een financiering. Om deze financiering rond te krijgen is er een taxatierapport nodig van een onafhankelijk taxateur. Van iedere ruimte moet er een foto genomen worden om aan te geven dat de taxateur daadwerkelijk alles gezien heeft. Ook dit proces begeleiden we voor u met de taxateur en eventueel de aankopend makelaar.

Nota van afrekening

Als alles rond is gaat de notaris aan het werk. De notaris maakt de leveringsakte aan de hand van de koopovereenkomst. Deze leveringsakte, ook wel het eigendomsbewijs, wordt door de koper en verkoper getekend op de dag van de (juridische en feitelijke) levering. Wij controleren deze leveringsakte en begeleiden u bij de notaris voor de ondertekening. Vandaag de dag is het wel gebruikelijk de notaris bij volmacht de overdracht namens de verkopers te laten geschieden.

De notaris maakt vooraf een nota van afrekening. Hierop staat de koopsom, wat er eventueel nog afgelost moet worden aan hypotheek, verrekeningen met de VvE enzovoorts. Als huiseigenaar heb je te maken met overheidsheffingen, bijvoorbeeld van de gemeente. Denk hierbij aan Onroerende Zaak Belasting (OZB) en afvalstoffenheffing. Deze kosten worden verrekend door de notaris en staan ook op de nota van afrekening.

Oplevering van de woning voor de overdracht bij de notaris

En dan is het eindelijk zover...

Voor de eigendomsoverdracht bij de notaris spreken we af voor een inspectie bij de woning samen met de koper. Als het goed is, is deze nu leeg met uitzondering van de overgenomen roerende zaken. De koper heeft het recht de woning te inspecteren. Tijdens deze inspectie noteren we gezamenlijk de meterstanden van het water, gas en elektra. De leveranciers zijn al op de hoogte van de verhuizing en hebben deze meterstanden nodig voor de eindafrekening.

De kopers gaan naar de notaris en de verkoop is definitief geworden. De gelden worden naar u overgemaakt en u geniet van een door ons aangeboden fles champagne voor het behaalde resultaat!

Wilt u uw woning ook verkopen en zou u dit traject met ons willen doorlopen? Bel of mail ons voor een kennismakingsgesprek en u ontvangt onze speciale media promotie ter waarde van € 500.