PR Housing beantwoord de vraag van de maand

Gaan de prijzen in de huizenmarkt nog verder stijgen in dit huidige economische klimaat?

Een relevante vraag en een onderwerp die voor velen een beetje hoogtevrees veroorzaakt. Afgelopen tijd zijn de prijzen op de huizenmarkt sterk gestegen zoals beschreven in een eerdere blogpost van ons. Hoewel deze stijging erg prettig is voor de verkoper, is het voor de aankopende partij een moeilijke tijd. Nuttig dus om ons af te vragen of de stijging zal blijven.

Bij economische tegenspoed kan de woningmarkt snel dalen. Ondanks de coronacrisis schoot de gemiddelde huizenprijs het afgelopen jaar met meer dan 10 procent omhoog. Afgelopen januari waren huizen gemiddeld 9,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, de hoogste groei sinds november 2018. Nieuwbouwwoningen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

De huizenprijzen bereikten in juni 2013 een dieptepunt en zijn daarna alleen maar gestegen. Vergeleken met dat moment waren woningen in januari 58 procent duurder. Vermoedelijk de grootste oorzaak hiervan is de lage hypotheekrente. Deze is inmiddels gemiddeld iets meer dan 1,5 procent. Hoe lager de rente, hoe meer geld woningzoekenden kunnen lenen voor de aankoop van een huis.

ABN Amro en Rabobank gaan beide uit van een stijging van ongeveer 5 procent in 2021. Om economisch herstel te bevorderen zullen centrale banken vasthouden aan de lage rente, denkt ABN Amro. Dit zal zorgen voor een ‘goede betaalbaarheid’ van koopwoningen. Woningmarktcalculator Calcasa berekende dat huiseigenaren tussen de 14 en 33 procent van hun netto-inkomen kwijt zijn aan wonen, afhankelijk van de gekozen hypotheek. Dat is wel eens veel meer geweest.

PR Housing beantwoord de vraag van de maand

Er is een maar…

Door het vaccineren is de coronacrisis hopelijk steeds beter onder de duim te krijgen en dit zal gepaard gaan met een afbouw van de steunmaatregelen van de overheid. Pas hierna kunnen we de volledige economische schade zien. Het is mogelijk dat hypotheekverstrekkers eerder op de rem gaan staan als de werkloosheid blijft toenemen. Dit kan als gevolg hebben dat het aantal biedingen op een gewilde woning afneemt. Hoogstwaarschijnlijk is dit niet genoeg om de prijzenslag te stoppen – daarvoor is het woningtekort te groot, net als de groep Nederlanders die economisch gezien redelijk door de crisis komt.

De woningmarktvorsers van ING voorspellen dat eerst het aantal woningverkopen zal dalen. Dit zal leiden tot ‘een lichte prijsdaling’. Hierna volgt waarschijnlijk een ‘milde daling’ die tot begin 2022 voortduurt. Op het laagste punt liggen de huizenprijzen gemiddeld zo'n 2,5 procent lager dan de prijspiek in 2021, al zullen de prijzen volgens de bank op jaarbasis nog wel 5 procent boven het gemiddelde van 2020 uitkomen.

Dit is een positief geluid want in 2020 waren de verwachtingen van het effect van de coronacrisis nog somber. Er zal dus zeker een kleine daling zijn in de verkoopprijzen van woningen maar in vergelijking met de forse stijging van de afgelopen jaren is dit niet veel.