Aanvraag nieuw energielabel mogelijk toch online

Er is nogal wat te doen rondom het nieuwe energielabel. Vanaf 1 januari geldt namelijk dat alleen een labeladviseur een energielabel mag toekennen aan een woning en dat de online variant daarmee vervalt. Met als direct gevolg een aanzienlijke stijging van de kosten. Dankzij een ingediend amendement blijft de online variant wellicht toch beschikbaar.

Stijging van de kosten

Het oorspronkelijke plan is om een labeladviseur in te schakelen voor een technisch uitgebreider energielabel. Met dit plan wordt de consument echter behoorlijk op kosten gejaagd. Waar eerder een label vanaf € 7,50 kan worden aangevraagd, betaalt de consument vanaf 1 januari 2021 gemiddeld € 190,- voor het verkrijgen van een energielabel.

Nieuwe mogelijkheden

In 2020 is vanuit de Kamer een motie ingediend waarin is gevraagd om uitstel, maar deze motie is eerder al afgewezen. Toch lijken er nieuwe mogelijkheden te ontstaan waarin het realistisch is dat er toch een optie is tot het online aanvragen van een energielabel om daarmee de kosten alsnog te drukken. Dankzij een goedgekeurd amendement, ingediend door Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Terpstra (CDA), wordt onderzocht of het energielabel ook na 31 december 2020 online aangevraagd kan worden, eventueel met ondersteuning van een adviseur op afstand. Doel van deze aanpak is het verlagen van de kosten.

energielabel

Energielabel in advertenties

Dit onderzoek neemt enkele maanden in beslag en daarom geldt voor de eerste helft van 2021 sowieso de nieuwe aanvraagprocedure, waarbij een adviseur bij de consument langskomt. Daarnaast is het vanaf deze datum ook verplicht een geldig energielabel te melden in advertenties voor de verkoop van een woning op woningsite Funda.

Door deze regeling is er in de laatste maanden van 2020 een flinke toename geweest op het aantal aanvragen van het oude energielabel voor huizen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deelt dat er in november en december bijna 360.000 energielabels zijn geregistreerd. Daarvan is het merendeel, ruim 250.000, geregistreerd in december. Bijna 60 procent van de woningen in Nederland heeft nu een energielabel.

Verplicht bij verkoop en verhuur

Het is verplicht om een energielabel te hebben bij het verkopen, verhuren en opleveren van huizen en appartementen. De overheid heeft in 2015 alle huiseigenaren in Nederland een voorlopig label gegeven. Het definitieve label was aan te vragen op de website van de overheid en blijft tien jaar geldig. Tot 1 april heeft de energieadviseur om de aanvraag van het oude label te valideren. Ieder die zijn woning nu wil verkopen of verhuren, heeft genoeg aan het oude label zolang dat nog geldig is.