Jubelton staat onder druk

De jubelton staat onder druk. Het lijkt er nu echt op dat er een eind komt aan de schenking van ruim een ton, die de ontvanger ervan vervolgens in zijn of haar huis moet steken. Hoe lang kunt u nog gebruik maken van deze regeling nu het lijkt of er serieuze plannen zijn om de schenkingsregeling af te schaffen?

Schenking

Sinds 2017 is het voor ouders mogelijk hun kinderen een schenking te doen van € 100.000. Na het eerste jaar is besloten dat de schenking aan iedereen kon worden gegeven. De zogenoemde 'jubelton', die in 2021 door inflatiecorrectie € 105.302 bedraagt, kan alleen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij worden geschonken. Zo moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en mag het alleen worden gebruikt om een woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden, een woningschuld of restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen, of voor het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming. Deze schenking moet binnen drie jaar worden besteed.

Jubelton staat onder druk

Vermogensongelijkheid

Deze schenking is destijds in het leven geroepen om extra geld naar de woningmarkt te brengen. Dat was in die tijd heel hard nodig. Maar werd ook gebruikt om hypotheken af te lossen van woningen die 'onder water' stonden. Tegenwoordig ziet de woningmarkt er behoorlijk anders uit en is het de vraag of de schenking wellicht meer kwaad doet dan oplost. Zo zou de jubelton de huizenprijzen opdrijven omdat er makkelijker meer geboden kan worden. Daarnaast werkt deze schenking vermogensongelijkheid in de hand en is het voor een groep die geen vermogende ouders heeft bijna onmogelijk aan een woning te komen.

Partijprogramma

Al jaren zijn er voor- en tegenstanders van de jubelton, maar nu lijkt er – gezien de huidige woningmarkt – toch een kentering te komen en lijkt afschaffing een serieuze optie. Diverse politieke partijen, zoals de SP, PvdA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben in hun partijprogramma’s de schenkingsafschaffing opgenomen. Het CDA is niet tegen de schenking, maar wil de regeling beperken. De vraag is bijna niet meer of hij wordt afgeschaft, maar eerder wanneer hij wordt afgeschaft.

Wilt u nog gebruik maken van de regeling, dan is het wellicht raadzaam hier niet te lang mee te wachten.